BEDRIJFSPRESENTATIE JOFICON INKOMENSPLANNING

Uw persoonlijk en onafhankelijk Financieel Huisarts!

 1. ADVIES GEBIEDEN

Joficon Inkomensplanning geeft voorlichting en maatwerkadviezen aan particulieren, zelfstandige ondernemers en DGA’s op onder meer de volgende financiële gebieden:

 • VERMOGENSBEGELEIDING
 • BANKSPAREN (LIJFRENTE of HYPOTHEEK)
 • FISCALE OPTIMALISATIE PERSOONLIJK FINANCIËN
 • ECHTSCHEIDING
 • OUDEDAGSVOORZIENING
 • OVERLIJDEN (ORV) en COMPAGNONSDEKKING
 • ERVEN EN SCHENKEN / ERFRECHTPLANNING
 • TESTAMENTADVIES
 • ARBEIDSONGESCHIKTHEID
 • OVERWAARDE BENUTTEN EIGEN WONING
 • HYPOTHEKEN en KREDIETEN
 • DUOKOOP REGELING (Wel de stenen, niet de grond)
 • STARTERSLENING (o.a. GEMEENTE BERG EN DAL)
 • ONTSLAGVERGOEDING / GOUDEN HANDDRUK

 

 1. WERKMETHODIEK

Uitgangspunt in de werkwijze is te trachten het grote aantal vraagtekens in de persoonlijke financiële situatie, om te zetten in uitroeptekens! De vraagtekens kunnen betrekking hebben op inkomenssituaties rondom:

 • Vermogensopbouw
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Stoppen met werken
 • Verzorging van nabestaanden
Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op

Dit kan oproepen tot vragen als:

 • Hoe behaal ik een goed rendement op mijn spaargeld?
 • Hoeveel geld heb ik nodig om straks lekker te kunnen leven?
 • Waarop heb ik recht van de overheid?
 • Kan ik nog een beroep doen op een oud pensioenfonds?
 • Heb ik een pensioenbreuk?
 • Heeft mijn werkgever wat geregeld?
 • Hoe zien de door mijzelf getroffen voorzieningen er uit? Wat heb ik eigenlijk zelf
  geregeld?
 • Kan ik de overwaarde van mijn woning gebruiken?

Wij vinden integriteit een zeer belangrijke pijler waarop onze werkzaamheden rusten. Wij vertrouwen erop dat u OPEN en EERLIJK naar ons toe bent. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en de besproken zaken binnenskamers klijven.
Daarom zijn wij aangesloten bij het Dutch Security Institute (DSI). Meer informatie daarover vindt u op dsi.nl
unnamed

Om u hier helderheid in te verstrekken gaan wij als volgt te werk:

Gestart wordt met een grondige inventarisatie van al uw inkomens- en vermogensbestanddelen. Hiervan maken wij voor u een grafische weergave waardoor u in één oogopslag inzicht krijgt in uw persoonlijke financiële situatie van dit moment. Dergelijke grafieken kunnen betrekking hebben op uw nabestaandensituatie, uw arbeidsongeschiktheidssituatie en uw pensioensituatie. Om een maatwerkoplossing te kunnen verzorgen worden uiteraard ook uw persoonlijke wensen meegenomen in de uitwerking.

 1. KOSTEN PERSOONLIJK FINANCIEEL PLAN

Het opmaken van een Persoonlijke Financiële Planning bestaat uit 3 fasen te weten:

 • Inventariseren
 • Analyseren (en uitwerken in een persoonlijk rapport)
 • Adviseren

Daarna kan in overleg met u gezorgd worden voor de implementatie van uw wensen d.m.v. bemiddeling bij banken, verzekeraars of andere financiële instellingen. Tevens worden dan afspraken gemaakt omtrent het verlenen van nazorg gedurende de looptijd van de producten.

De eerste 3 werkzaamheden nemen gemiddeld zo’n 6 uur in beslag.

 • Sinds 2013 geldt er een provisieverbod voor advies en bemiddeling van complexe financiële producten.
 • Daarom geschiedt facturering van onze diensten op basis van urendeclaratie.
 • De kosten hiervoor bedragen € 115,= per uur (tarief 2017 excl. btw) Of er btw van toepassing is, is afhankelijk van mogelijke producten die aan advies gekoppeld worden. Dan wordt assurantiebelasting betaald en is geen btw over het advies en de bemiddeling van toepassing.
 • De kosten voor een eerste intakegesprek en toelichting op de werkzaamheden nemen wij graag voor onze rekening.
 • Voor een aantal veelvoorkomende diensten hanteren wij een vaste vergoeding.
 • Uitgebreidere informatie kunt u lezen in de dienstenwijzer en dienstverlenings-document.