Download hier de informatie over het nieuwe JOFICON SERVICEABONNEMENT

JOFICON Service Abonnement

Met een Joficon Service Abonnement koopt u financiële rust. Wij ontzorgen u van inanciële zaken en u kunt onbezorgd verder leven.
Bepalend voor uw levensgeluk is meestal HET VERMOGEN om ARBEID te verrichten. Het is zaak dit vermogen tot arbeid èn uw FINANCIEEL VERMOGEN zo veel mogelijk veilig te stellen.
Pas dan kunt u uw gewenste levensstandaard behouden!

Algemene Voorwaarden Joficon Serviceabonnement (juli 2017)
– Na afsluiten van producten binnen bepaalde module, is afname van de basismodule
voor min. 1   jaar verplicht t.b.v.  klantbeheer en algemene nazorg.
– Daarnaast kan een aanvullende module afgesloten voor specifieke nazorg zodat u
geïnformeerd blijft over wijzigingen die in betreffende module op uw situatie van
invloed  zijn.
– De looptijd is voor onbepaalde tijd maar minimaal 1 jr. met daarna een opzegtermijn van
1 mnd.
– De incasso verloopt automatisch en is uitbesteed aan Factua zie ook: www.factua.nL
– Zes maanden gratis abonnement bij aanleveren van een nieuwe klant!
– Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar de website www.joficon.nl.
– Alle bedragen zijn excl. btw en assurantiebelasting (indien van toepassing) en worden
jaarlijks geïndexeerd.

Module Basis (€ 5,= per maand)
– U kunt met al uw financiële vragen bij ons terecht, dit geeft financiële rust!
– U ontvangt onze twee wekelijkse digitale financiële nieuwsbrief via INFORMEERT met
heel veel actuele informatie over persoonlijke financiën.
– U ontvangt aan het begin van elke maand de financiële tips en info van JOFICON.
– U ontvangt binnen 2 werkdagen reactie op e-mail of voice-mail berichten.
– U heeft gratis toegang tot eerstelijns juridisch advies van DAS Rechtsbijstand voor
dreigende conflicten.
– U ontvangt 1x per jaar een uitnodiging voor activiteiten- of informatieavond.
– Op verzoek wordt toegang verleend tot MAANDLASTENMANAGER voor aantrekkelijke
tarieven voor energie, tv, bellen en Internet

Module Hypotheek (incl. leven) (€ 7,50 per maand)
– Wij informeren u over relevante wetswijzigingen en fiscale aspecten betreffende uw
hypotheek.
– Wij verzorgen de communicatie m.b.t. uw dossier bij geldverstrekker en verzekeraars.
– Wij verzorgen en begeleiden claims t.a.v. overlijdensrisicoverzekering (ORV).
– U heeft elke 3 jaar recht op een gratis onderhoudsgesprek bij u thuis.
– In dit gesprek komen onderstaande zaken aan de orde:
1) Het opnieuw afstemmen van de gewenste rentevaste periode
2) Het opnieuw afstemmen van uw klant- en risicoprofiel
3) Beoordeling van de gekozen aflossingsvorm
4) De waardeontwikkeling van uw woning t.o.v. de hoogte van uw hypotheek

NIET BINNEN HYPOTHEEK MODULE VALLEN:
– Het onderbrengen van de hypotheek bij een andere geldverstrekker (oversluiten).
– Begeleiding bij echtscheiding, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.
– Omzetten van aflossingsvorm.
– Het afsluiten van aanvullende producten (ORV of woonlastenbeschermer AO of WW).
– Claimen extra compensatie op woekerpolissen.

Module Fiscaal (€ 6,= excl. btw)
– Betreft aangifte Inkomstenbelasting voor particulieren (max. 2 fiscaal partners).
– Door u ontvangen aanslagen worden gecontroleerd (na toezending!).
– Aangifte Voorlopige Aanslag wordt op verzoek ingediend of aangepast.
– Voor belastingaangifte na scheiding of overlijden geldt nader te bepalen tarief.
– Op verzoek wordt gekeken of u recht heeft op huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag.

Module Vermogen (0,5% per jaar of € 5,= per maand excl. btw)
– Uw vermogenspositie wordt geïnventariseerd.
– Uw wensen t.a.v. het welstandsniveau en stoppen met werken worden bepaald.
– Uw risicoprofiel wordt bepaald (waarin risicocapaciteit en risicobereidheid een
belangrijke rol spelen).
– Er vindt minimaal 1x per jaar een bezoek aan huis plaats i.v.m. voortgang portefeuille.
– De eenmalige kosten voor implementatie van beleggingsrekeningen worden vooraf met u
afgesproken.

Module aanvullend PensIoen Basis (€ 5,= per maand)
– Uw pensioensituatie wordt in kaart gebracht o.b.v. vooraf aangegeven vaste fee.
– Expirerende lijfrentepolissen worden o.b.v. vooraf aangegeven vaste fee verwerkt.
– Bij afname van deze module heeft u elk jaar recht op een bezoek aan huis waarin:
1) Het Universeel Pensioen Overzicht (UPO) wordt doorgenomen.
2) Uw wensen t.a.v. stoppen met werken worden besproken.
3) De voortgang van een aanwezig aanvullend pensioen (lijfrente) wordt besproken.
4) Uw pensioentekort wordt berekend en wensen voor aanvulling worden besproken.

Module Overlijden / Nabestaanden Basis (€ 5,= per maand)
– Uw financiële situatie bij overlijden wordt duidelijk in kaart gebracht en afgezet tegen uw
wenselijke inkomenssituatie o.b.v. vooraf aangegeven vaste fee.
– Jaarlijks wordt bekeken of er wijzigingen in uw persoonlijke situatie zijn, en of er
aanpassingen gewenst zijn.
– Er wordt op verzoek onderzocht of er besparingen mogelijk zijn.
– Wij helpen u met indienen en begeleiden uw schadeclaim bij verzekeraar.

Module Inkomen en Arbeidsongeschiktheid Basis (€ 5,= per maand)
– Uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid wordt duidelijk in kaart
gebracht en afgezet tegen uw wensen o.b.v. vooraf aangegeven vaste fee.
– U heeft recht op jaarlijkse controle van de inkomensgegevens op lopende
arbeidsOngeschiktheidsVerzekering.
– Er wordt op verzoek onderzocht of er premie-besparingen mogelijk zijn!
– Wij helpen u met het indienen en begeleiden uw schadeclaim bij verzekeraar.

Ik dank u voor het vertrouwen en zie uit naar een langdurige relatie!

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op