Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het pensioen nog steeds secundaire arbeidsvoorwaarde nummer 1 is. In gesprekken met potentiële werkgevers, gaan werknemers steeds meer vragen stellen omtrent de pensioenvoorziening. Doordat de overheid waardeoverdracht van opgebouwd pensioenkapitaal verplicht gesteld heeft, kan een pensioenbreuk gedeeltelijk voorkomen worden. Zowel voor de werkgever als de werknemer komen er op zo’n moment vaak allerlei vragen:

  • Wat is eigenlijk precies een pensioenbreuk?
  • Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?
  • Wanneer kan ik stoppen met werken?
  • Heb ik een vroeg-, pre- of flexpensioen en wat houdt dat in?

Allemaal vragen waar Joficon Inkomensplanning u graag antwoord op geeft.

Uw ONTSLAGVERGOEDING vraagt meestal om een flexibele oplossing! In eerste instantie heeft men te maken met (tijdelijk) verlies van inkomen, waarop een aanvulling gewenst is. Mocht de situatie veranderen, dan kan het bedrag dat over is bijvoorbeeld als aanvullend pensioen weggezet worden. Uiteraard wordt hierbij met de fiscale aspecten en wetgeving rekening gehouden!

Indien gewenst maken wij voor u een financiële röntgenfoto van uw persoonlijke pensioensituatie. Dit is een grafische weergave waarbij u in één oogopslag kunt zien hoe uw TOTALE inkomen er na pensionering uitziet. Dat wordt afgezet tegen uw wensen, zodat u een duidelijk beeld krijgt over de haalbaarheid van stoppen met werken op een bepaalde leeftijd.

Zie ook: Wat is Financiële Planning?

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op