Arbeidsongeschiktheid
Een zelfstandig ondernemer kan niet terugvallen op een speciale overheidsregeling voor arbeidsongeschiktheid. Een zogenaamde ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering is dan ook een must voor elke ondernemer. Het risico om langdurig zonder inkomen te moeten leven, kan bijna niemand zich permitteren. De prijs van een AOV wordt vaak als te hoog ervaren, waardoor veel ondernemers toch afzien van een AOV. Wij hebben daar echter een oplossing voor gevonden in de vorm van zeer betaalbare producten! Daarbij komt dat wij volledig provisieloos werken. Dit geeft een mooi besparing op de maandelijkse, evt. fiscaal aftrekbaar te maken premie!

Lijfrente
De lijfrente is een levensverzekering waarmee u zorgt voor extra inkomsten in de toekomst. Daardoor is de lijfrente bijzonder geschikt als aanvulling op uw pensioen of, wanneer u eerder wilt stoppen met werken, om de periode tot uw pensioen te overbruggen. Bovendien is de lijfrente veelal fiscaal aantrekkelijk. Niet iedere lijfrente is gelijk: vandaar dat ook hier een goed advies onontbeerlijk is.

Inkomenszorg zie ook: Zorg rondom uw inkomen

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op