Over echtscheiding
Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Wanneer de (ex)partners nog ‘on speaking terms’ zijn, kunnen de kosten voor ontbinding van de relatie in de hand gehouden worden! Joficon Inkomensplanning werkt hiervoor samen met The Divorce Office (TDO).
Wie kan of wil in de woning blijven wonen, is vaak een van de eerste vragen. Als financieel specialist kunnen wij u daar snel uitsluitsel over geven!

Bij een scheiding komt vaak heel wat kijken, als eerste vaak de emoties en mogelijke ruzies, en vervolgens een heel aantal zakelijke aspecten zoals afspraken maken over alimentatie en de kinderen, verdeling van alle financiën en inboedel en wellicht moet ook de echtelijke woning verkocht worden. Als laatste komen ook juridische zaken om de hoek, zoals de gang naar advocaat en rechter.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op

Emotionele aspecten
Bij scheiden komen heel wat emoties los. Dit is een heel normaal gevolg van het verbreken van uw relatie, al maakt dat het er niet minder erg om! U heeft niet alleen te maken met uw eigen emoties, ook met die van uw partner en eventuele kinderen. U maakt zich wellicht zorgen om het welzijn van uw kinderen in deze nare periode. De mediator van TDO staat u als ouders daarin graag bij en verwijst indien gewenst door naar een orthopedagoog om u en uw kinderen extra ondersteuning te bieden.

Ongetwijfeld heeft u ook te maken met de reacties uit uw omgeving, van familie, vrienden, collega’s en kennissen. Vaak zult u bij hen terecht kunnen voor morele ondersteuning en begrip. Mocht u de behoefte hebben om met een professionele onbekende te praten over uw emoties, dan kan The Divorce Office u verwijzen naar een van haar kundige partners op het gebied van psychologie en therapie.

Het is belangrijk om de eerste emoties al enigszins een plek te geven, te accepteren dat een echtscheiding onvermijdelijk is, voordat u met uw partner zakelijke afspraken maakt over de kinderen, alimentatie en verdeling van de boedel.

Zakelijke aspecten
Scheiden betekent ook met elkaar zakelijke afspraken maken over:

Het formulier Echtscheiding en het model Echtscheidingsconvenant, die u worden uitgereikt wanneer u ons uw partner laat zijn, helpt u al een groot eind op weg bij deze onderwerpen.

Juridische aspecten
Indien de relatie tussen echtgenoten zodanig verslechterd is dat zij niet meer bij elkaar kunnen blijven en een verzoening niet meer mogelijk of te verwachten is, spreekt men in juridische termen van “duurzame ontwrichting van het huwelijk”. Dit is de enige juridische grond die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding.

In geval er sprake is van duurzame ontwrichting kan op verzoek van een van de echtelieden dan wel op verzoek van beiden, door de Rechtbank de echtscheiding worden uitgesproken.

Aangezien een echtscheiding alleen mogelijk is via een procedure bij de Rechtbank, is de bemiddeling van een advocaat (ook wel procureur) noodzakelijk.

De advocaat is degene, die voor en namens u de procedure zal voeren en alle handelingen bij de Rechtbank zal verrichten. De advocaat stelt de bij de Rechtbank in te dienen processtukken op. Uw advocaat vertegenwoordigt u ook indien nodig ter zitting.

Aangezien het ons doel is u beiden te begeleiden bij uw echtscheiding, zal het resultaat altijd één gezamenlijk verzoek tot echtscheiding betreffen en hoeft er slechts één advocaat ingeschakeld te worden.

Wij werken hiervoor primair samen met Advocatenkantoor Teurlings & Ellens, die u via The Divorce Office een grote korting op het vaste tarief biedt.

Wanneer u het contactformulier invult, nemen wij contact op om te bekijken op welke manier wij u van dienst kunnen zijn in deze moeilijke periode!